W tym miejscu wymieniam swoje preferowane wydawnictwa specjalistyczne – to z nich korzystam przy tworzeniu ćwiczeń i narzędzi szkoleniowych:

– Strategia błękitnego oceanu-W. Chan Kim, Renée Mauborgne
– Keynes. Powrót mistrza-Robert Skidelsky
– Złota książeczka nastawienia na TAK!- Jeffrey Gitomer
– Kultura Toyoty-Jeffrey K. Liker
– Ekonomia dla inwestorów giełdowych-Tim Lee
– Koniec świata menedżerów-Andrzej K. Koźmiński
– Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym-Małgorzata Bartosik-Purgat
– Myślenie jest głupie-Hermann Scherer
– Elementy statystyki matematycznej z przykładami-Przemysław Milczarski, Jarosław 
– Wewnętrzny potencjał. Tajemnice efektywności-Price Pritchett
– Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości-Anna Kononiuk, Joanicjusz Nazarko
– Serce inteligencja odwaga i szczęście-Antony K. Tyan, Richard J. Harrington
– Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów-Fredric Bohm, Stefan Laurell
– Inteligencja przywódcza. Co wyróżnia wielkich liderów-Justin Menkes
– Standardy kierowania zespołem-Robert Krool
– Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne-Marek Wirkus
– 21 strategii wybitnych sprzedawców -Brian Tracy.