Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Szkolenia Team Building – Zaawansowany Panel


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów niniejszym dziękują ze strony Rady Honorowej za zaangażowanie na patronat dydaktyczny – podpisano: Barnaba Kołodziej, Faustyn Świętochowski, Igor Kaczyński i Lesław Głobusz

 • Narody Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 r.
 • Ósmy Kurs Konsultantów branży nowych technologii Spotkania Team Building w Warszawie
 • Transdyscyplinarne diagnozy nad śląskim dziedzictwem kulturowym. Świadectwa ducha czasów-nekropolie oraz pochówki Piastów Śląskich
 • Wpływ pszczół na środowisko a także środowiska na pszczoły
 • Małopolskie Forum Bibliotek 2016
 • Atlas historyczny miast Polski – mapa, plan oraz dokument elektroniczny a badania porównawcze miast
 • Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej – człowiek wśród ludzi
 • XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa team building „Postępy Inżynierii Bioprocesowej”
 • Nowożytny paradygmat naukowy – źródła, przemiany i konsekwencje
 • Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologcznych. Zajęcie naczyń w przebiegu chorób reumatycznych – aspekty diagnostyczne i kliniczne.
 • Ekonomika i finanse w procesie rozwoju makroekonomii rynkowej. Aspekty globalne oraz lokalne.
 • Materialne a także niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski. Działania zachowawcze – przywracanie znaczeń – czynniki rozwoju oraz integracji społecznej
 • XXXIII Konferencja Dydaktyczno-tecniczna „problemy gospodarki energią jak również środowiskiem w mleczarstwie”.
 • XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Publicystyczne „Człowiek – Media – Edukacja”