Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Tegoroczne szkolenia z zarządzania

 • E-usługa iCzas polegająca na prezentacji sprofilowanej i kompleksowej oferty spędzania wolnego czasu w wybranej okolicy
 • Foresight „Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę
 • Glossa Network – system B2B wymiany informacji o kursach językowych – szkolenia z asertywności
 • Informatyzacja procesów biznesowych między przedsiębiorstwami współpracującymi ze sobą w grupie serwisowej – szkolenia pracownicze i anglojęzyczne szkolenia firmowe
 • innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego – warsztaty zamkniete
 • Szkolenia Z Przywództwa wg Blancharda W Gdyni – szkolenia z konfliktów i bezpłatne szkolenia z delegowania
 • Inteligentny proces wizyjny IVS jako innowacja na globalnym rynku robotyki przemysłowej
 • cyfrowa struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – treningi z konfliktów
 • Komercjalizacja innowacyjnych urządzeń gaśniczych Telesto na rynku międzynarodowym – szkolenia z kreatywności
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • Mercato – weryfikacja handlu hurtowego i detalicznego – warsztaty sprzedażowe
 • Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IP v6
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z zarządzania projektem
 • Nowoczesny zakład produkcji innowacyjnego biopaliwa – peletów – szkolenia z konfliktów
 • Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimeru siarkowego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej oraz sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowopolimerowego granulowanego i betonu siarkowego z udziałem polimeru siarkowego o – treningi z delegowania
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Plan rozwoju importu usług w zakresie telekomunikacji na rynki europejskie w roku 2010 – szkolenia z delegowania
 • Poprawa jakości produkcji poprzez implementacja metodyki cięcia laserowego i spawania plazmą – warsztaty interpersonalne
 • Pozyskanie kapitału na rozwój ATON-HT poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji
 • Produkcja skór w technologii bezchromowej – treningi handlowe
 • Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz implementacja ich wyników do produkcji w spółce Linter Sp z oo – warsztaty z komunikacji
 • Rozpoczęcie eksportu przez Przedsiębiorstwo Mistero Milano
 • unowocześnienie importu innowacyjnych kosmetyków Passage Cosmetics Laboratory – szkolenia HR
 • rozwój procedury syntezy mowy IVONA Embedded do urządzeń przenośnych przez firmę IVO Software Sp z oo (6201 PKWiU 2008)
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – II etap – szkolenia z zarządzania czasem
 • unowocześnienie Firmy „PH PODHALE” Sp z oo poprzez działalność importową
 • wzmocnienie strategii działania firmy SMAY Sp z oo przez implementacja procesu B2B – szkolenia z asertywności
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa ENTRA poprzez wdrożenie e-biznesu typu B2B
 • – warsztaty firmowe
 • Śląska BIO-FARMA Centrum Bioprocedury, Bioinżynierii i Bioinformatyki
 • Text2audio – model przekształcenia pliku tekstowego w głosowy z możliwością odtwarzania w sieci Internet oraz w telefonie komórkowym – treningi zamkniete
 • Usprawnienie pracy przedsiębiorstw poprzez zastosowanie aplikacji e-biuro – szkolenia HR
 • Uzyskanie patentu na świat dla urządzania do napełniania worków piaskiem o nazwie TRRIO
 • WEJSCIE DO EXPORTU – HSG MISTRSL – treningi z konfliktów
 • wzmocnienie firm promujących idee: Dom inteligentny i ekologiczny za rozsądną cenę z wykorzystaniem e-usług – warsztaty z obslugi klienta
 • Wykorzystanie nowoczesnych metodyki regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania nowoczesnego regeneratora wibracyjnego
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – treningi z zarządzania projektem
 • Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych i innych produktów z kompozytów – warsztaty zamkniete
 • pozyskanie i implementacja narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy PPH LATEX Gerard Groehl wraz z otoczeniem procesowym
 • zakup i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z obslugi klienta
 • pozyskanie usług doradczych związanych z opracowaniem koncepcji dynamizacji importu – treningi firmowe}