Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Zabawy integracyjne – Ogólnopolski Warsztat


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów niniejszym składają wyrazy wdzięczności w imieniu Grupy Kapitałowej za zaangażowanie na doaradztwo i mentoring – podpisano: Doroteucz Ciężkowski, Michał Kamieński, Bartłomiej Sienicki i Kordian Makowiecki

 • III Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów jak również Bibliotekarzy: „Czytelnik i czytelnictwo w dobie elektronicznej transmisji kultury pisma: stan obecny- szanse -perspektywy”, Poznań
 • Marcowy Panel Ekspertów sektora przemysłowego Zabawy Team Building
 • oficjalne aspekty niepełnosprawności
 • Debaty Świętokrzyskie II
 • XIII Forum Historyków Wojskowości – „O powinnościach żołnierskich”
 • Coroczna konferencja robocza 'Badania przesiewowe Noworodków 2015′
 • X Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej jak również Sekcji Foniatrycznej światowego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
 • Konferencja pt. Przedsiębiorczość technologiczna
 • Polsko-Azerbejdżańska Konferencja Młodych Naukowców „Rolnictwo, obszary wiejskie, gospodarka żywnościowa”
 • SYMPOZJUM CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ – POSTĘPY i NOWOCZESNA CHIRURGIA REKONSTRUKCYJNA oraz ALLOTRANSPLANTACYJNA, 20 Listopada 2015, Gliwice
 • VIII Spotkanie integracyjne „Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań (STM/AFM 2014)”
 • X Spotkanie team building Badaczy Prawa Konstytucyjnego – Kategorie bezpieczeństwa w Konstytucji RP z 1997 roku
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy: „Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności”
 • MIOGENETYKA. interdyscyplinarna konferencja nt. genetycznie uwarunkowanych chorób nerwowo-mięśniowych