Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Powiadomienie – zaliczenie – Kurs Coachów

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkoła TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Wykładowców Przywództwa:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Wiodącym elementem pracy jest moduł interaktywne szkolenia z technik negocjacyjnych

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Techniki finalizacji i pokonywania obiekcji w sprzedaży
 • Akademia zwinnych menedżerów projektu
 • Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań
 • Fundreising i budowanie relacji ze sponsorami


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • GUBIŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURY
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM STARSZYM „PULS”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JEZIORACH WIELKICH
 • FUNDACJA NA RZECZ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. „DAJ SZANSĘ INNYM”
 • FUNDACJA „S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ”
 • FUNDACJA BUDOWY KOMPLEKSU SZKÓŁ, HALI SPORTOWEJ, BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 26 „DYGASIŃSKI” W KIELCACH
 • FUNDACJA NA RZECZ BADAŃ NAD MUZYKĄ LUDOWĄ I SAKRALNĄ KRESÓW „MUZYKA KRESÓW”
 • FUNDACJA POKAŻ JĘZYK
 • FUNDACJA BUDOWY POMNIKA – MUZEUM BITWY WARSZAWSKIEJ I WOJNY POLSKO – BOLSZEWICKIEJ 1920 R.
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI „DAJ MI CZAS”
 • ODYSSEAS STOWARZYSZENIE GREKÓW W POLSCE
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • FUNDACJA „DOBRO CZYNIĆ”
 • FUNDACJA „SZCZECIŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA”