Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Dofinansowanie na szkolenia biznesowe


Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Fundusz Regionalny” do eksperckiego etapu przechodzą tu wymienione granty:

 • zbudowanie cyfrowej platformy narzędziowego wyboru posiłków przez przedsiębiorstwo Aprowizacja Sp z oo – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie kompleksowego systemu zarządzania procesami i komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwie on-line – szkolenia z komunikacji
 • Warsztaty Kreatywność – treningi biznesowe
 • zbudowanie panoramicznego serwisu turystycznego dla Wrocławia i Dolnego Śląska – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – treningi pracownicze
 • zbudowanie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – treningi z przywództwa
 • wypracowanie strategii dynamizacji importu firmy Gelg dla wyrobów i usług dotychczas oferowanych oraz nowych, innowacyjnych przedsięwzięć – szkolenia negocjacyjne
 • przyrost innowacyjności MobileBox poprzez stworzenie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania obiektami – szkolenia z konfliktów
 • zoptymalizowanie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – treningi z komunikacji
 • Adaptacja systemu informatycznego firmy do obsługi zleceń w procesie B2B – szkolenia pracownicze
 • weryfikacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez zaimplementowanie nowoczesnego systemu NET-S B2B – szkolenia z delegowania
 • Bezpieczny system Autoryzacji Transakcji internetowych Oparty o aparat Zewnętrzne – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę INTERDAM – szkolenia z przywództwa
 • Budowa platformy finansowej e-banking Finansowysupermarketpl – treningi ze stresu
 • wytworzenia prototypowej instalacji dla pozyskania metanu z pokładów węgla – treningi menedżerskie
 • Działająca w czasie rzeczywistym, cyfrowa struktura z wielokryteriową wyszukiwarką wycieczek, pośrednicząca w rezerwacji imprez turystycznych – szkolenia ze stresu
 • Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – treningi z obslugi klienta