Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Wydarzenia integracyjne – zaproszeni słuchacze

Dostawcom i kooperantom, których nazwiska poniżej, niniejszym składamy wyrazy wdzięczności (oraz przesyłamy wymienione poniżej upominki) za zaangażowanie na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który przesłali Państwu nasi coachowie Walenty Pośpiech, Hubert Stasiuk, Jonasz Bochenek i Jędrzej Karwat na wykładzie Sudeckie Tkackie Szkolenia Angażujące Gry Decyzyjne

  • Ariel Pietrzykowski, Biolog, Czarnocin, zapraszamy gratisowo na trening „pomiary ilościowe i jakościowe – weryfikacjadanych” lub kurs z pracy zespołowej a także publikację „Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”
  • Ireneusz Dzik, Fotoedytor, Radomyśl nad Sanem, wygrywa bilet na trening „negocjacje z pracodawcami ” lub szkolenie team building oraz wydawnictwo „Polityka administracyjna i kierowanie publiczne”
  • patryk Wodzyński, Laborant nasiennictwa, Kraśnik, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat zamknięty „ autoprezentacja” lub jedną z naszych gier integracyjnych oraz książkę „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis Vol. 130 (2013)”
  • Remigiusz Kasperczyk, Nawigator, Dobra, zapraszamy gratisowo na kurs dofinansowany „Work-Life Balance – jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym” lub warsztat komunikacji i współpracy a także książkę „Wycena i kierowanie wartością przedsiębiorstwa”
  • Denis Komornicki, Asystent techniczny realizatora programu, Jawor, przyznajemy rabat na szkolenie „diagnoza kompetencji zawodowych ” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo wydawnictwo „Świadczenia na rzecz menedżerów”
  • Bartłomiej Wesołowski, Agent ubezpieczeniowyAgent usług artystycznych , Kobyłka, zapraszamy gratisowo na moduł coachingowy „zarządzanie dla zwiększenia produktywności – treningi dla brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników niższego szczebla oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla” lub warsztat z pracy zespołowej i książkę „Listy”
  • Dorian Wojcik, Bieliźniarz – kołdrzarz, Krasnystaw, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „ Negocjacje handlowe i obrona marży ” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a ponadto książkę „Dieta doktora Franka”