Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Subwencje na treningi biznesowe


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Fundusz Społeczny” do następnego etapu przechodzą tu wymienione projekty:

 • stworzenie cyfrowej platformy wwwserwiseopl umożliwiającej narzędziowe wyszukiwanie specjalistów z branży remontowo-budowlanej – treningi menedżerskie
 • zbudowanie nowoczesnej aplikacji mobilnej *Retoria*, umożliwiającej powszechne budowanie, edytowanie oraz generowanie własnych witryn zdalnych – treningi HR
 • Konferencje Dla Sprzedawców – szkolenia miekkie
 • stworzenie platformy umożliwiającej świadczenie e-usługi automatycznego monitoringu wizyjnego – treningi handlowe
 • stworzenie portalu freelancerów („wolnych strzelców” różnych branż) promującego elastyczne formy zatrudnienia – warsztaty firmowe
 • zbudowanie serwisu zdalnego z pakietem innowacyjnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie uniwersalnego modelu rezerwacji i rejestracji – szkolenia firmowe
 • przyrost innowacyjnosci FAKRO – badania i uruchomienie nowoczesnych rozwiązań okiennych (PKWiU 162311) – szkolenia firmowe
 • modyfikacja strategii spółki Gerda na rynkach UE Etap 1 – stworzenie koncepcji intensyfikacji importu – treningi z zarządzania projektem
 • ADAPTACJA systemU INFORMATYCZNEGO FIRMY W CELU URUCHOMIENIA MODELU DYSTRYBUCJI B2B – szkolenia firmowe
 • optymalizacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – treningi z delegowania
 • badanie materiałów niepalnych i ich implementacja w masowym transporcie pasażerskimPKWiU 361111-3000 – szkolenia miekkie
 • – szkolenia firmowe
 • Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych – szkolenia firmowe
 • Dywersyfikacja produkcji CBM Polska poprzez wdrożenie modernizacyjnej metodyki i nowych produktów – szkolenia ze stresu
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – warsztaty z asertywności
 • eFiszki: Inteligentny, multimedialny serwis mobilny wspierania zapamiętywania i nauki języków obcych – szkolenia zamkniete