Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Scenki kreatywne – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na programie Organizacja Szkoleń i Gry Umiejętnościowe rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do egzaminu:

  • gra edukacyjna : „Zachodnioeuropejskie oblicza Wenus jako wyraz współczesnej mozaiki kulturowej” i „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza”
  • gra komunikacyjna : „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej” i „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”
  • zabawa kreatywna : „Prasa polska w zaborze pruskim wobec germanizacji w latach 1793-1918” oraz Gry Biznesowe i „Perswazyjne role obserwowanych stereotypów wizerunkowych w reklamie”
  • gra biznesowa – „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie” oraz „Adam Mickiewicz: drogi życia- drogi twórczości (1798-1834)”
  • gra słownikowa : „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha” i „Mit projektu Riese”
  • symulacja decyzyjna – „Monografia hydrograficzna gminy Jedlińsk” i „Ikony popkultury w kulturze masowej”
  • symulacja komunikacyjna : „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na studium przypadku kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach” i „Sceny biblijne w ikonach prawosławnych”
  • gra lingwistyczna : „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty” oraz „Globalizacja współczesnego świata”
  • symulacja kreatywna – „Język angielski w aspektach wspołczesnego życia społecznego” i „Obraz Aleksandra Wielkiego w filmie Aleksander Oliwiera Stone’a”