Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Symulacje edukacyjne – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne zezwala się na poniższe opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa językowa – „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży” oraz „Wpływ sytuacji społeczno-politycznej w Egipcie na funkcjonowanie turystyki w tym kraju”
  • symulacja menedżerska – „Język druków wydanych przez „Solidarność” w latach 80-tych” i „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.”
  • symulacja decyzyjna – „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Przekroczenie tabu w komiksie „Maus” Arta Spiegelmana”
  • symulacja komunikacyjna : „”Łuk” Juliusza Kadena Bandrewskiego – powieść kobieca?” oraz „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej”
  • gra słownikowa : „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii” oraz „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny”
  • gra językowa – „Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy Uchanie” i „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku”
  • symulacja kreatywna : „Obraz kształtowania się kariery politycznej na przykładzie Andrzeja Leppera” oraz „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji”
  • symulacja słownikowa : „Ikony popkultury w kulturze masowej” i „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • symulacja zespołowa : „Rewolucja w Iranie 1979-przyczyny, przebieg, skutki kulturowe” i „Dziennikarstwo internetowe w dobie cywilizacji medialnej”