Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Ćwiczenia strategiczne – zalecenia do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na programie Trening Kreatywny i Gry Integracyjne rekomendujemy tu przedstawione problemy do zaliczenia:

  • gra edukacyjna – „Wykrywanie i lokalizacja przestrzenna śladów – systemy optoelektroniczne w pracy kryminalistycznej” oraz „”Bo ja kobieta, na którą patrzą – patrzę sama na siebie…” Obraz kobiety w kulturze popularnej – między stereotypem a emmancypacją (feminizmem). Wyzwolenie czy zniewolenie? Co kryje model współczesnej kobiecości?”
  • gra biznesowa : „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej” i „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla”
  • zabawa komunikacyjna – „Media jako czwarta władza” oraz Gry oraz „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla”
  • symulacja strategiczna – „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region” oraz „Motyw zła w kulturze audiowizualnej w oparciu o wybrane przykłady z xx i xix wieku”
  • zabawa kreatywna : „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy” oraz „Uzależnienie alkoholowe kobiet, próba omówienia problemu w aspekcie społecznym”
  • zabawa słownikowa – „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii” oraz „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu”
  • symulacja komunikacyjna – „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze” oraz „Susze w Polsce”
  • zabawa biznesowa – „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku” i „Typy mężczyzny w romantyzmie na podstawie Draculi Brama Stokera”
  • zabawa słownikowa : „Promocja gmin w powiecie gnieźnieńskim.” i „Polsko-ukraińskie miejsca pamięci na drodze ku pojednaniu. Synteza na podstawie seminariów historycznych Polska-Ukraina: trudne pytania”