Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Scenki z zarządzania – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na programie Organizacja Szkoleń i Gry Doświadczalne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa kreatywna – „Edukacja wielokulturowa w przedszkolu. Przykład Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy w Gnieźnie” oraz „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej”
  • symulacja lingwistyczna : „Reklama społeczna i inne metody służące zapobieganiu oraz zwalczniu cyberprzemocy w Polsce” i „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski”
  • symulacja strategiczna : „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” i Korporacyjne Symulacje oraz „Wspołczesny medialny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”
  • zabawa strategiczna – „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej” oraz „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość”
  • symulacja menedżerska : „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej” oraz „Model polskiej rodziny we współczesnej reklamie”
  • symulacja kreatywna – „Kultura stosów. Prześladowanie czarownic w Hiszpanii, Portugalii i Francji od XV w. do VIII wieku” i „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • symulacja decyzyjna : „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach” i „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej”
  • zabawa zespołowa – „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ” i „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej”
  • zabawa biznesowa – „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego” i „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej”