Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Treningi inspiracyjne – zaproszeni słuchacze

Czytelnikom naszego bloga (nazwiska tu na liście) niniejszym dziękujemy (a także wręczamy opisane niżej upominki) za włożony wysiłek na uzupełnienie kwestionariusza, który przygotowali nasi doradcy Zenon Walewski, Jaromił Chudy, Erwin Jon i Cezary Kubaty na szkoleniu Warmińskie Rękodzielnicze Wydarzenia Integracyjne

  • Bogusław Kossowski, Biolog, Krasne, zapraszamy gratisowo na szkolenie „Kultura organizacyjna jako element przewagi konkurencyjnej” lub szkolenie integracyjne a dodatkowo wydawnictwo „Biznesplan”
  • Alfons Olechnowicz, Fizyk medyczny, Sulejówek, przesyłamy bezpłatny voucher na trening „zmiana mentalna i wysoce efektywne nowoczesne mechanizmy sprzedażowe” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a także wydawnictwo „RUNWira jako przykład twórczości religijnej”
  • Romuald Waglewski, Inkasent, Kotla, przyznajemy darmowy wstęp na panel moderowany „Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie rozmów w sytuacjach kryzysowych” lub szkolenie integracyjne oraz publikację „Rozwój organizacji pozarządowych teoria i praktykai praktyka”
  • Jonasz Adamski, Dziennikarz, Sławatycze, przyznajemy darmowy wstęp na panel dyskusyjny „zarządzanie projektem budowlanym w ćwiczeniach i praktyce – klucz do sukcesu realizowanej inwestycji ” lub jedną z naszych gier integracyjnych i książkę „zarządzanie zmianami w bibliotece”
  • Atanazy Krzyżanowski, Inspektor kontroli handlu i usług, Chrzypsko Wielkie, otrzymuje kupon na panel moderowany „Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych” lub spotkanie firmowe a ponadto wydawnictwo „Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich”
  • Dominik Maciejowski, Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, Nurzec-Stacja, dostaje od nas zaproszenie na szkolenie „ Systemy wynagradzania i premiowania ” lub imprezę i zabawę team building a także książkę „Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami”
  • Adam Jaśniak, Żołnierz zawodowy , Niedrzwica Duża, dostaje od nas zaproszenie na szkolenie „techniki finalizacji i pokonywania obiekcji w dystrybucji” lub szkolenie integracyjne i wydawnictwo „Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych. Pisma procesowe”