Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Dofinansowanie na szkolenia menedżerskie


Informujemy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Fundusz Infrastrukturalny” do trzeciego etapu przechodzą niżej wymienione wnioski:

 • wypracowanie mobilnego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – treningi z asertywności
 • stworzenie kompleksowego procesu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – warsztaty z delegowania
 • Treningi Dla Kierowników w Poznaniu – warsztaty menedżerskie
 • wypracowanie oprojektowania dla branży hotelarskiej dla zarządzania hotelem, umożliwiające rezerwację on-line z mechanizmem geolokalizacji – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie serwisu mobilnego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie modelów wynagrodzeń pracowniczych – warsztaty z delegowania
 • stworzenie zautomatyzowanego systemu B2B w zakresie obsługi umów serwisowych – warsztaty HR
 • przyrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie interaktywnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami handlowymi – szkolenia biznesowe
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo – rozwojowego STOMIL SANOK SA – warsztaty z przywództwa
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia negocjacyjne
 • firmy na rynku krajowym – szkolenia pracownicze
 • zdiagnozowanie i implementacja modelu kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – treningi z delegowania
 • Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – warsztaty z obslugi klienta
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale nowoczesnym – treningi sprzedażowe
 • Dostęp do Internetu szansą na skok technologiczny dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów – szkolenia biznesowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych – szkolenia z konfliktów
 • eHQ – zbudowanie nowoczesnej platformy komunikacji elektronicznej typu B2B dla dystrybutora urządzeń fitness – treningi negocjacyjne