Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Gry szkoleniowe – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Zawiadamiamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Umiejętnościowe zalecamy nizej wymienione tematy do superwizji końcowej:

  • zabawa językowa : „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach” i „Śląski regionalizm w przekazie medialnym”
  • zabawa strategiczna : „Kobiety wampiryczne w literaturze pięknej okresu romantyzmu” oraz „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu”
  • gra strategiczna : „Kult świetego Jana Nepomucena w Polsce w Wielkopolsce” i Symulacje Szkoleniowe i „Współczesny terroryzm”
  • zabawa kreatywna – „Zło w internecie z perspektywy katolickiej teologii moralnej” oraz „Wyznaczanie wpływu promieniowania tła na wyniki pomiarów temperatury kamerami termowizyjnymi”
  • gra decyzyjna – „William Wallace (1272-1305). Bohater narodowy Szkotów czy banita” oraz „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata”
  • gra edukacyjna : „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ” i „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii”
  • gra kreatywna : „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa” oraz „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • symulacja lingwistyczna – „Mistyka gór w katolicyźmie polskim” i „Emancypacja kobiet w prasie poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku”
  • zabawa edukacyjna : „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy” i „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku”