Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Oceny – trenerzy z efektywności osobistej – Ośrodek Doradztwa

Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wniosków w programie dofinansowań Kanadyjskiego Grantu Badawczego:

  • 6/K/ZACHODNIOPOMORSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnej usługi hotelowej opartej na programie Aktywnie=Szczęśliwie!, Pod Jedlami Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • –DF2/X/MAZOWIECKIE-, Innowacyjny sposób wytwarzania armatury do medium gazowego, SW ARMATURA , Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na gry team building. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Schenk Institute
  • A7/K/ŁÓDZKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i pomiarowych celem uzyskania przewagi konkurencyjnej na międzynarodowym rynku uszczelnień mechanicznych., ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia w agencji ODiTK
  • B1/U/MAŁOPOLSKIE-, Zakup innowacyjnego systemu CAD2/S/KUJAWSKO POMORSKIECAM wraz z oprzyrządowaniem do wykonywania prac protetycznych. , ” PRIMAFREZ SPÓŁKA CYWILNA SEBASTIAN GIBIEC PAWEŁ NAMYSŁOWSKI „, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Skała. Zalecane szkolenia w spółce House of Skills
  • A2/E/PODLASKIE-, Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym., „WATS” PIASECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Integra Consulting
  • B8/E/OPOLSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez fundamentalną zmianę procesu produkcyjnego, która będzie możliwa dzięki zakupowi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów., ECO TRADE SA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • H9/C/MAZOWIECKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie wyników własnych badań w zakresie innowacyjnej produkcji naturalnie bezglutenowych ciastek kruchych i paluszków z dodatkiem sorgo, quinoa oraz amarantusa opartych o innowacyjny wielofazowy proces technologiczny., EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI NISKOBIAŁKOWEJ I BEZGLUTENOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji ODiTK
  • E7/G/KUJAWSKO POMORSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej platformy informatycznej integrującej sposób obsługi klientów i automatyzującej proces obsługi zleceń serwisowych w obszarze urządzeń oraz usług w zakresie wytwarzania, wdrażania i serwisowania oprogramowania komputerowego, „KOTRAK BIS IRENA I ANDRZEJ KURDZIEL – SPÓŁKA JAWNA”, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Avenhansen