Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Przy określonej liczby dni będzie je płacił firma, a potem ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w takie działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie negatywnym niepożądanym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano liczne warsztaty i kursy poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy przy tym projekcie skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, pozwalających zbadać ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zacząć odpowiednie działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten to jeden z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej pośród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres negatywnie się odbija na różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje powiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a pozostawiony bez leczenia może się stać powodem poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w ciągłym stresie. Rezultaty takiej sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.