Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla samych pracodawców, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten okres wynagrodzenie. Do określonej ilości dni będzie je wypłacał firma, a potem taki obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ważna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać będą mogli poza tym z licznych narzędzi, które pozwolą zbadać skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można zacząć skuteczne działania zapobiegające, a także wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień jest rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje powiększające się problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem groźniejszych schorzeń. Zbyt długie narażanie na duży stres zakończyć się nawet może ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.