Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Symulacje kreatywne – tematy do zaliczenia


Zawiadamiamy że na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe zezwala się na prezentowane na niniejszej liście tezy do pracy dyplomowej:

  • zabawa strategiczna – „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza” oraz „Koncepcja państwa w expose polskich Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku”
  • zabawa strategiczna : „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej” oraz „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji”
  • zabawa komunikacyjna – „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji” i Inżynierskie Gry Menedżerskie oraz „Między obrazem a rzeczywistością – relacje polsko-rosyjskie w perspektywie oddziaływania stereotypów”
  • symulacja strategiczna – „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych” oraz „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • symulacja językowa : „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego” oraz „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki”
  • zabawa biznesowa – „Reklama i public relations na modelu działalności sieci Hoteli Pietrak” oraz „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena”
  • symulacja lingwistyczna – „Postać dziewiętnastowiecznego flâneura (miejskiego obserwatora) w ujęciu Waltera Benjamina” oraz „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd”
  • symulacja decyzyjna – „Charakterystyka tabloidu na danych źródłowych z polskiego dziennika Fakt” oraz „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu”
  • gra językowa – „Kościół katolicki św. Trójcy w Strzelnie i cerkiew prawosławna Św. Michała Archanioła w Ciechocinku” oraz „Zróżnicowanie bazy hotelowej w Zakopanem”