Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr IJWP/58 9 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Wykłady w Rucianem
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących


 • Projekt zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Szkoły podstawowe
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: mławski oraz wągrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: „STRUKTURA” Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Socjalna, Agroma Wałcz Sp. z o.o., Auto Gaz Serwis, ABC Anna Błaszczyk-Czyż, FWZ electroman Spółka Cywilna , Telewizja Kablowa ORION Sp. z o.o. , Centrum Edukacji i Promocji Regionu Lidia Czapiewska, E-PL GROUP , INFULLMOBILE , KURIERO , SPORTUP , Valdi-Ceramika Sp. z o.o. , Ginter Agnieszka – „AM Global Solutions”, PAKMAR , „Abakus” Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.