Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Scenki menedżerskie – zalecenia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Doświadczalne zaleca się poniższe książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Wątki autiobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza na przykladzie Sonetów Krymskich” i „Obraz kobiety w prasie katolickiej na przykładzie miesięcznika „W drodze” w latach 2006-2009”
  • gra decyzyjna : „Skuteczność reklamy wyborczej” oraz „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • zabawa językowa – „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży”” i Gry Negocjacyjne oraz „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146”
  • symulacja strategiczna – „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu” oraz „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013”
  • gra kreatywna : „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów” i „Wschód i zachód w powieści Richarda Masona „Świat Suzie Wang””
  • zabawa językowa – „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” i „”Bo ja kobieta, na którą patrzą – patrzę sama na siebie…” Obraz kobiety w kulturze popularnej – między stereotypem a emmancypacją (feminizmem). Wyzwolenie czy zniewolenie? Co kryje model współczesnej kobiecości?”
  • zabawa menedżerska : „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego” oraz „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach”
  • symulacja kreatywna – „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej” i „Dzieje psychiatrii w Wielkopolsce na danych źródłowych z funkcjonowania szpitala Dziekanka w Gnieźnie”
  • symulacja edukacyjna – „Ocena aktywności fizycznej młodzieży z Radzynia Podlaskiego i Lublina na tle zaleceń prozdrowotnych” i „Polskie czarownice”