Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Aktualności – weryfikacja – Szkoła TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Coachów Przywództwa:

Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a potem przygotowanie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym projektem winien być moduł szkolenie dla brygadzistów

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
 • zarządzanie zmianą -rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany
 • Sztuka rozmów oceniających- jak wyznaczać cele, jak oceniać by motywować?
 • Zamykanie sprzedaży. Domykanie klienta. Metody zwiększenia skuteczności sprzedaży


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PROMYK NADZIEI”
 • STOWARZYSZENIE DOMU DZIECKA-POMNIKA IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY
 • LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY „ŻAR”
 • INICJATYWA HISTORYCZNA
 • OŁAWSKI KLUB TENISOWY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH „TERAZ PATELNIOK”
 • STOWARZYSZENIE ZESPOŁU TANECZNEGO PEREŁKI
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ UNIEJOWA
 • FUNDACJA „AKTYWNI ZAWODOWO”
 • STOWARZYSZENIE „IZBA REGIONALNA” W JANOWSZCZYŹNIE
 • TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W DYNOWIE
 • STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNA EDUKACJA”
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • FUNDACJA „SEKWOJA” JANA NOWAKA
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ „A.T.E. WICHER” STRZYŻEWO