Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr UAM/21 5 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Plan debata podczas warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Analiza efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Treningi w Beskidach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: żyrardowski oraz prudnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: MOTO EXPERT Spółdzielnia Socjalna, Zakład Szlifierek „PONAR – ŁÓDŹ Sp. z o.o., Elektrownia im. T.Kościuszki S.A., Przedsiębiorstwo „TITAN” Sp. z o.o. Henryk Bugla, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” , „DRUKARNIA SKLENIARZ” Włodzimierz Skleniarz, ALTECH Alina Skibicka, ECO Pellets, Inter Europol Piekarnia Szwajcarska , Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Personal Skills , VATTAX , INTER WIDEX Wiesław Mierzejewski, PASO , Krzysztof Kur, Marcin Muraszow prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „WINNERS S.C.”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.