Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr OEC/83 4 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Porządek dyskusja podczas konferencji zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Audyt sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel na Symulacje Strategiczne
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”


 • Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brzeziński oraz iławski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego w Radkowie Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A., Autogaz A.Z Arkadiusz Zieliński MONTAŻ-SERWIS instalacji gazowych LPG, Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej , „EURO VEND” B. DUDA, B. ŁUKASZEWICZ SPÓŁKA JAWNA, CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” , Firma „LOOKART” Eksport Import Karwala Łukasz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, LEBER , PETRA , Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne , EXFOLMO Wielobranżowy Zakład Wytwórczo Handlowy Maria Olesińska, UTECH Łukasz Bołdys, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.