Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Subwencje na szkolenia dla firm


Kursanci ze współpracujących z nami stale korporacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców dostarczyli wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Opolski Program Infrastrukturalny” na trzy Wykłady Dla Szefów Sprzedaży subwencję uzskały poniższe projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Księgowych w przedsiębiorstwie Ultrahut
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • uruchomienie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS modelu B2B jako rozwiązania komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.
 • „zapewnienie Internetu szerokopasmowego na obszarach Lubonia i Komornik”
 • innowacyjna linia do produkcji soczewek
 • innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenków brązów
 • opracowanie procedury wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w modułowym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • sporządzenie i implementacja linii wzorniczej stolarki okiennej w spółce PRECISE BUILDING
 • opracowanie I uruchomienie WZORÓW ELEMENTÓW MOCOWAŃ
 • opracowanie KONCEPCJI I uruchomienie DO PRODUKCJI metodyki WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • opracowanie standardów wymiany rejestrów w celu zintegrowania niezależnych procesów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • koncepcja e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług
 • koncepcja Usług zdigitalizowanych dla klientów ZUS (PUE)
 • zbudowanie Spółki Perfect NDF S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym
 • pogłębienie działaności badawczo-rozwojowej w Kompleksie Rokopole PCC Rokita SA
 • urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów
 • wdrożenie Europejskiego Centrum Badawczo – Rozwojowego optymalizacji technologii żywienia
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce RPMCOM.
 • implementacja koncepcji dynamizacji importu usługi anodowania i barwienia aluminium.
 • implementacja harmonogramu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie Advanced Business Services
 • implementacja bezobsługowego modelu wymiany informacji między partnerami – Iglotech B2B platform
 • wdrożenie e-usług ułatwiających prowadzenie inwestycji budowlanych i remontowych
 • stworzenie interaktywnego narzędzia do tworzenia wieloletnich planów finansowych oraz zarządzania długiem przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • zbudowanie zdalnego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • stworzenie internetowego serwisu umożliwiającego rezerwację usług turystycznych z możliwością tłumaczeń wiadomości mailowych pomiędzy użytkownikami

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie załogi