Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr MNK/49 3 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Programu Spójności

Porządek dyskusja w czasie seminarium obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Gry Szkoleniowe
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)


 • Program będzie omówiony pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Wydobywanie soli
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: żyrardowski oraz łańcucki

  Upoważnieni beneficjenci to: JADWIGA STRUZIK Firma Lingwistyczna „Prospekt”, Zakłady Mechaniczne WIROMET S.A., Lubuskie Zakłady Termotechniczne „ELTERMA” S.A. , Wywóz Nieczystości Plynnych Robert Dobrowolski, „TORO” Telewizja Kablowa S.C. , EAST & WEST Import-Export Paweł Karnowski, CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJAW LEPPER, PIOTROWSKI, WODZIEŃ SPÓŁKA JAWNA, DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY Spółka Jawna, Hoblo Sp. z o.o., OD A DO Z , SIEPOMAGA sp. z o.o., Utaplast Andrzej Kowalski, JADWIGA INSTYTUT KOSMETYCZNO-MEDYCZNY LABORATORIUM BIOODNOWY S.C. VIOLETTA TRACZYK, AGATA SOPUCH, „Olewnik Serwis” Lech Mikołajewski, Inster Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.