Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Alina Wrocławska

Tu znajdziesz szkolenia dla firm i wyjazdy integracyjne – wyjazdowe

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr SSG/85 8 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Weryfikacja jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel NaKursy Menedżerskie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opolski oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Janina Faron Przedsiebiorstwo Transportowe,,FAR-TRANS”, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A., Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej w Płocku S.A., MedBon – Internetowy Sklep Medyczny, Stowarzyszenie Abonentów TVK JAKUB , Telewizja Kablowa SATRA Sp. z o.o , ASD.NET Biuro Usług Informatycznych Marek Banaszak, Enerko , GRUPA TV TELEWIZJE INTERNETOWE KOREPETYCJE TV SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łukasz Guzik ITsys, RETORIA , Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński sp.j., e-MOTO , Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Segromet” , Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe „Fotolonia” Agnieszka Karbowiak

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.